Ett parti för hela Älvdalens kommun
Bra, för en bra bit av Dalarna.